Unreal:
ALLAMMMO: ger dig 999 i ammo till alla vapen.
FLY: du kan flyga.
GHOST: gå genom väggar.
WALK: gå-läge (om du flyger eller går genom väggar)
GOD: odödlighet.
INVISIBLE: du blir osynlig.
KILLPAWNS: döda alla monster.
SLOMO x: Skriv SLOMO följt av ett nummer för att öka eller sänka spelets hastighet (1.0 är normalt).
SUMMON: lägg till ett vapen eller föremål på banan. exempel:

SUMMON EIGHTBALL
SUMMON FLAKCANNON
SUMMON NALI
SUMMON DISPERSIONPISTOL
SUMMON AUTOMAG
SUMMON STINGER
SUMMON ASMD
SUMMON RAZORJACK
SUMMON GESBIORIFLE
SUMMON RIFLE
SUMMON MINIGUN
SUMMON SKAARJWARRIOR

PLAYERSONLY: tiden står stilla. Skriv in igen för normal tid.

OPEN MAPNAME: öppna en karta, skriv in namnet. t.ex:
OPEN RUINS

BEHINDVIEW 1: spela som i Tomb Raider.
BEHINDVIEW 0: återställer ovan.
FLUSH: fixar grafikbuggar.

Ultimate Soccer Manager 98:
Ge en av dina tränare en lönehöjning till £999,999,999 i veckan och erbjud honom sen ett nytt kontrakt. Tränaren kommer då att betala DIG £13 000 000 i veckan.