Last Bronx:
För att få tillgång till det hemliga vapnet, välj din karaktär i "Character Select Screen" med pilarna, tryck sedan START knappen 13
(tretton) gånger, håll nere knappen när du är på den trettonde tryckningen samtidigt trycker in och håller nere BLOCK-knappen. En
ny skärm kommer då att laddas upp...

Lion King:
DWARF: skriv när introt startar för att aktivera fuskläget.
H: ger dig full hälsa.
L: gå vidare till nästa level.

Lode Runner 2:
*Tryck ESCAPE i spelet för att komma till options-menyn. Skriv sedan in "glazed donut" (utan ") för att aktivera fusk-menyn. Skriv
sedan in nedanstående koder för att aktivera fusken.

F3 : gå tillbaka en level
F4 : hoppa fram en level
Alt F12: få fem liv
Alt 8: få 10 bomber av varje sort
Alt K: ?
Alt I: "Inviso" powerup
Alt T : "Morph" powerup
Alt B : "Cloak" powerup

Lords of Magic:
*Tryck CTRL-\ (Control+Backslash) för att komma till fuskmenyn, skriv sedan:
Jackpot: du får 200 i guld, kristaller och öl.
Marathon: ger din aktiva enhet 1000 "movement ponts"
Puff: du får en drake
Hocuspocus: alla trollformler + 1000 i mana