Keen Dreams
Tryck tangentkombinationen:
F10 J - Hopp fusk
F10 G - Odödlig
F10 I - Alla items
F10 W - Hoppa till alla nivåer
F10 S - Slow Motion
F10 N - No Clipping
 

Knights and Merchants:
Öppna inventory-fönstret genom att klicka på ett "Storage House" och klicka sedan på följande:
(en röd triangel kommer synas i föremålets ruta när du väljer det)

Rad 1, föremål 3 (träbrädor)
Rad 2, föremål 2 (järn stänger)
Rad 2, föremål 4 (vin tunnor)
Rad 3, föremål 1 (bröd)
Rad 3, föremål 5 (kokat kött)
Rad 4, föremål 1 (djurhudar)
Rad 4, föremål 5 (ringbrynja)
Rad 5, föremål 1 (enhandsyxa)
Rad 5, föremål 2 (svärd)
Rad 5, föremål 3 (lans)
Rad 5, föremål 4 (spjut)
Rad 5, föremål 5 (pilbåge)

Klicka sedan på rad 6, föremål 1 (armborst) för att få 10 enheter av varje valt föremål i ditt Storage House.
Alternativt kan du klicka på rad 6, föremål 2 (hästar) för att klara uppdraget.